Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар: Аймгийн удирдах ажилтны зөвөлгөөнд мэдээлэл хийлээ.


Ховд аймгийн удирдах ажилтны зөвлөгөөнд Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь 2018 оны аудитын дүнгийн талаар болон 2019 онд хийгдэх аудит, аудитаар илэрсэн алдаа зөрчлийг арилган ажиллах, цаашид анхаарах асуудлын талаар холбогдох зөвлөмжийг өгөв.