Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь нийцлийн аудитаар сумдад ажиллав.


Ховд аймаг дахь Төрийн аудитын газар нь "Иргэн, хуулийн этгээдэд газар олголтын байдал, газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээнд өөрчлөлт оруулах шийдвэр, үйл ажиллагаа нь Газрын тухай хуульд нийцсэн эсэх” сэдэвт нийцлийн аудитаар Буянт, Мянгад, Зэрэг, Дарви, Цэцэг, Алтай, Үенч, Булган, Мөст, Манхан сумдуудад 2019-05-22-оос 2019-05-27-ны хооронд ажиллав.